МВР

Дирекция "УССД"

 

“Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и изпълнение на функциите на координатор по безопасност и здраве на обект“

29 май 2020

Допустима информация за обществена поръчка с предмет: “Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и изпълнение на функциите на координатор по безопасност и здраве на обект: „Проектиране, изграждане и управление на Система за издаване на български лични документи поколение 2019“

Допустима информация

Съобщение:
Срокът за подаване на писмени заявления за желание за участие се удължава до 17:30 ч. на 19.06.2020 г.

Съобщение:

Срокът за подаване на писмени заявления за желание за участие се удължава до 17:30 ч. на 02.07.2020 г.

 22 юни 2020 | 14:02