МВР

Дирекция "ОП"

 

Заповеди относно определяне на участници, спечелили проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от недвижими имоти – публична държавна собственост, открит със заповед № 8121з-469/23.03.2017 на минисъта на вътрешните работи...

05 май 2017

Заповеди относно определяне на участници, спечелили проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от недвижими имоти – публична държавна собственост, открит със заповед № 8121з-469/23.03.2017 на минисъта на вътрешните работи.

Заповед № 8121з-655/03.05.2017 (pdf)

Заповед № 8121з-654/03.05.2017 (pdf)

Заповед № 8121з-653/03.05.2017 (pdf)

Заповед № 8121з-656/03.05.2017 (pdf)

05.05.2017

 23 май 2017 | 18:06