МВР

Дирекция "ОП"

 

Заповед относно прекратяване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот - публична държавна собственост с предназначение: поставяне на АТМ (банкомат).

14 дек 2016

Заповед относно прекратяване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот - публична държавна собственост с предназначение: поставяне на АТМ (банкомат). (pdf)

13.12.2016

 23 май 2017 | 18:06