МВР

Дирекция "ОП"

 

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти, представляващи части от курортни комплекси и бази за отдих на МВР, имоти – публична държавна собственост.

27 мар 2017

Обява (doc)

27.03.2017

 23 май 2017 | 18:06