МВР

Дирекция "ОП"

 

Относно: Наличие на свързаност по смисъла на Закона за обществените поръчки (ЗОП) между участници в процедура за възлагане на обществена поръчка

18 мар 2016

Становище на АОП (pdf)

18.03.2016

 23 май 2017 | 18:06