МВР

Дирекция "ОП"

 

Информация за изпълнен договор Д-128/13.08.2012 г. на обществена поръчка с предмет „Изготвяне на проект и упражняване на авторски надзор за обект: Изграждане на учебно тренировъчни съоръжения, доизграждане на сграда, кабинетна и складова ба...

16 май 2017

Информация за изпълнен договор Д-128/13.08.2012 г. на обществена поръчка с предмет „Изготвяне на проект и упражняване на авторски надзор за обект: Изграждане на учебно тренировъчни съоръжения, доизграждане на сграда, кабинетна и складова база в център за професионална квалификация - Монтана към ГДПБЗН”, открита с решение № Р-370 от дата 06.12.2011г.

Информация за изпълнен договор (pdf)

16.05.2017

 24 юни 2017 | 23:23