МВР

Дирекция "ОП"

 

Освободена гаранция ппо рамково споразумение № 12835/17.11.2010 г.

05 фев 2016

На 22.01.2016 е осовбодена гаранция на стойност от 900,00 лв.

 23 май 2017 | 18:06