МВР

Дирекция "ОП"

 

Информация за изпълнен договор на обществена поръчка с предмет „Преустройство и реконструкция на сградата на общежитие № 2 – АМВР” открита с решение № Р-40 от дата 29.03.2013г.

26 окт 2016

Информация за изпълнен договор (pdf)

26.10.2016

 23 май 2017 | 18:06