МВР

Дирекция "ОП"

 

Информация за изпълнен договор на обществена поръчка с предмет „Следгаранционна софтуерна поддръжка на СУБД IBM Informix – поддръжка на място и консултации /on-site support/.“ - ОП25-Д-47/15.07.2013

10 авг 2016

Информация за изпълнен договор (pdf)

10.08.2016

 23 май 2017 | 18:06