МВР

Дирекция "ОП"

 

Доставка на вода за питейно - битови нужди и отвеждане на отпадъчни води от сградите в курортните комплекси и базите за отдих на МВР

12 фев 2016

позиция № 1 КК"Тилия" гр. Варна; позиция № 2 КК" Лазур" гр. Несебър; позиция № 3 БО "Изгрев" гр. Созопол; позиция № 4 БО "Зеленика" гр. Китен ; позиция № 5 БО "Офрей" гр. Велинград; позиция № 6 БО "Секвоя" гр. Долна баня"; позиция № 7 БО "Стрелча" гр. Стрелча; позиция № 8 БО "Чучулига" гр. Костенец; позиция № 9 БО " Къпина" КК Боровец;

Информация за изпълнен договор по поз.9 (pdf)

12.02.2016

Информация за изпълнен договор (pdf)

Информация за изпълнен договор (pdf)

17.02.2016

Информация за изпълнен договор (pdf)

23.02.2016

Информация за изпълнен договор (pdf)

24.02.2016

Информация за изпълнен договор (pdf)

Информация за изпълнен договор (pdf)

30.03.2016

Извършени плащания:

Плащания (xls)

Обновено на 18.04.2016

 23 май 2017 | 18:06