МВР

Дирекция "ОП"

 

Освободена гаранция по рамково споразумение № КД-56361/08.11.2015 - Извършване на аварийни ремонти на отоплителни котли в обекти на МВР на територията на гр. София

11 дек 2015

Освободена е гаранция за изпълнение, на стойност 1 350,00 лв., на фирма Алфаер ЕООД, на 18.11.2015

 23 май 2017 | 18:06