МВР

Дирекция "ОП"

 

"Оптимизация на вътрешноорганизационните процеси в МВР (реинженеринг на процесите)"

10 авг 2018

Прикачени документи Договор   (pdf - 1,80MB) - 10 авг 2018 18:19
Писмо   (pdf - 115,00KB) - 10 авг 2018 18:19
Техническа спецификация   (pdf - 388,00KB) - 10 авг 2018 18:19
Методика   (pdf - 346,00KB) - 10 авг 2018 18:20
Информация   (pdf - 473,00KB) - 10 авг 2018 18:20
Изисквания   (pdf - 256,00KB) - 10 авг 2018 18:31

 10 август 2018 | 18:32