МВР

Дирекция "ОП"

 

„Изготвяне на инвестиционен проект, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително - монтажни работи (инженеринг) за изграждане на инфраструктурен район с мултифункционално предназначение за нуждите на Министерство на вътрешните работи“

09 авг 2019

ВАЖНО: Поради явна техническа грешка в документа „Пазарно проучване“ за Обособена позиция № 2 „Изготвяне ….. с адрес: гр. Елхово, ул. Морава № 1“ да се чете Обособена позиция № 2 „Изготвяне ….. с адрес: гр. Любимец, ул. Одрин № 73“

 14 август 2019 | 10:16