МВР

Дирекция "ОП"

 

„Изготвяне на документи, на базата, на които да бъде подготвена документация за възлагане на обществена поръчка“

03 апр 2019

Прикачени документи Пазарно проучване   (pdf - 467,00KB) - 03 апр 2019 11:27
Оферта от участник след покана   (pdf - 576,00KB) - 03 апр 2019 11:28
Договор ДЖИ ЕН ЕЙ ГРУП ЕООД   (pdf - 979,00KB) - 03 апр 2019 11:28
Писмо до директора на ДМ № УРИ 536400-1995315.11.2018 Г.   (pdf - 452,00KB) - 03 апр 2019 11:28
Информация по чл. 154 от ВП 5364р-21675   (pdf - 4,70MB) - 03 апр 2019 11:29
ТС ОП1   (docx - 96,00KB) - 03 апр 2019 11:29
ТС ОП2   (docx - 95,00KB) - 03 апр 2019 11:29
ТС ОП3   (docx - 98,00KB) - 03 апр 2019 11:29

 03 април 2019 | 11:30