МВР

Дирекция "ОП"

 

„Закупуване на машина за унищожаване на български лични документи с висок клас на сигурност и с голям капацитет на унищожаване ”

14 ное 2019

Прикачени документи Проучване за възлагане на общ. поръчка   (pdf - 396,00KB) - 14 ное 2019 11:15
Образец № 1 Оферта   (docx - 30,00KB) - 14 ное 2019 11:15
Образец № 2 Техническо предложение   (docx - 28,00KB) - 14 ное 2019 11:15
Образец № 3 Ценово предложение   (docx - 29,00KB) - 14 ное 2019 11:16
Образец № 4 Декларация по чл. 54, ал. 1, т.3-6 от ЗОП   (doc - 48,00KB) - 14 ное 2019 11:16
Образец № 5 Декларация по чл. 54, ал. 1, т.1,2 и 7   (doc - 46,00KB) - 14 ное 2019 11:16
Техническа спецификация   (pdf - 437,00KB) - 14 ное 2019 16:13

 14 ноември 2019 | 16:13