МВР

Дирекция "ОП"

 

„Доставка на хроматографска апаратура и спомагателно оборудване” по две обособени позиции

23 апр 2019

Обособена позиция № 1 – „Апаратура за анализ на синтетични наркотични вещества за нуждите на СДВР“

Обособена позиция № 2 -  „Апаратура за анализ на алкохол в кръв за ОДМВР“.

 23 април 2019 | 14:08