МВР

Дирекция "ОП"

 

„Доставка, инсталация и монтаж на комуникационна техника в две заседателни зали в сградата на ДПУБ-МВР”

01 юли 2019

Прикачени документи Пазарно проучване Комуникационна техника   (pdf - 25,01MB) - 01 юли 2019 14:04
Приложения - комуникационна техника   (7z - 125,00KB) - 16 юли 2019 17:13

 16 юли 2019 | 17:13