МВР

Дирекция "ОП"

 

Реализиране на национална схема за електронна идентификация

09 май 2017

00752-2017-0056

Решение-25.05.2017
Обявление-25.05.2017
Документация - 25.05.2017
До всички заинтересовани лица-06.06.2017
Съобщение - 06.06.2017
Решение за одобряване на обявление за изменение -08.06.2017
Документация-08.06.2017
Образец 1-08.06.2017
Образец 2-08.06.2017
Образец 3-08.06.2017
Образец 4-08.06.2017
Образец 5-08.06.2017
Образец 6-08.06.2017
Образец 7-08.06.2017
Образец 8-08.06.2017
Образец 9-08.06.2017
Образец 10-08.06.2017
Отговор на поставени въпроси - 30.06.2017
Отговор на поставени въпроси - 03.07.2017

Разяснения по поставени въпроси 04.07.2017г.
Решение за одобряване на изменение-07.07.2017
Отговор на поставение въпроси-11.07.2017
Съобщение -18.07.2017

 

 

 
Прикачени документи Отговор на поставени въпроси - 30.06.2017   (pdf - 2,19MB) - 30 юни 2017 18:55
Информация по производство по обжалване   (pdf - 328,00KB) - 18 авг 2017 16:26
Решение за одобряване на обявление за изменение   (pdf - 746,00KB) - 01 ное 2017 14:11
Разяснения 1   (pdf - 79,00KB) - 01 ное 2017 14:12
Разяснения 2   (pdf - 397,00KB) - 01 ное 2017 14:12
Решение прекратяване   (pdf - 795,00KB) - 14 ное 2017 11:38
Обявление за възложена поръчка - прекратяване   (pdf - 1,52MB) - 30 ное 2017 11:26

 30 ноември 2017 | 11:26