МВР

Дирекция "ОП"

 

04-01-2017-008-МПП "Проектиране, авторски надзор и изпълнение на „Промяна на предназначението и преустройство на киносалон в център за обучение”, за изпълнение на дейност по проект „Подобряване на структурите и методите на сътрудничество за...

04 яну 2017

04-01-2017-008-МПП "Проектиране, авторски надзор и изпълнение на „Промяна на предназначението и преустройство на киносалон в център за обучение”, за изпълнение на дейност по проект „Подобряване на структурите и методите на сътрудничество за ефективно прилагане на шенгенското законодателство“, по договор с рег. № 812108-37/23.10.2014г.,програма BG 13 „Взаимодействие в рамките на Шенген и борба с трансграничната и организираната престъпност, в т.ч. трафик на хора и странстващи престъпни групи“ (Програмна област 30) на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014"

Обява (doc)

Документация (rar)

04.01.2017

Протокол (pdf)

15.02.2017

Договор (pdf)
Приложения към договора (pdf)

10.03.2017

 23 май 2017 | 18:06