МВР

Дирекция "ОП"

 

13-09-2016-006-МПП "Проектиране, авторски надзор и изпълнение на „Промяна на предназначението и преустройство на киносалон в център за обучение”, за изпълнение на дейност по проект „Подобряване на структурите и методите на сътрудничество за...

13 сеп 2016

13-09-2016-006-МПП "Проектиране, авторски надзор и изпълнение на „Промяна на предназначението и преустройство на киносалон в център за обучение”, за изпълнение на дейност по проект „Подобряване на структурите и методите на сътрудничество за ефективно прилагане на шенгенското законодателство“, по договор с рег. № 812108-37/23.10.2014г.,програма BG 13 „Взаимодействие в рамките на Шенген и борба с трансграничната и организираната престъпност, в т.ч. трафик на хора и странстващи престъпни групи“ (Програмна област 30) на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014"

Обява (doc)

Документация (rar)

13.09.2016

Краен срок за подаване на оферти-17:30 часа на 17.10.2016 г.

11.10.2016

Протокол (pdf)

Процедурата е прекратена поради подадени оферти, които не отговарят на изискванията на Възложителя.

01.11.2016

 23 май 2017 | 18:06