МВР

Дирекция "ОП"

 

27-12-2016-007-МПП „Приемане, транспортиране, предварително третиране и обезвреждане на употребявани филтри от машини за лазерно перфориране”

27 дек 2016

Обява (pdf)

Представяне на участника (doc)

Техническа спецификация (doc)

Техническо предложение (doc)

Ценова оферта (doc)

Декларация за липса на обстоятелствата (doc)

Проект на договор (doc)

27.12.2016

Срокът за получаване на офертите се удължава до 16.01.2017 г. до 17.30 часа.

10.01.2017

Протокол (pdf)

06.02.2017

Договор (pdf)

05.04.2017

 23 май 2017 | 18:06