МВР

Дирекция "ОП"

 

14.04.2016-005-МПП "Предоставяне на услуга - мобилна интернет връзка "за мобилен офис" за изпълнение на дейност по проект „Подобряване на структурите и методите за сътрудничество за ефективно прилагане на Шенгенското законодателство“, Прогр...

14 апр 2016

14.04.2016-005-МПП "Предоставяне на услуга - мобилна интернет връзка "за мобилен офис" за изпълнение на дейност по проект „Подобряване на структурите и методите за сътрудничество за ефективно прилагане на Шенгенското законодателство“, Програма БГ 13 "Взаимодействие в рамките на Шенген и борба с трансграничната и организираната престъпност, в т.ч. трафик на хора и странстващи престъпни групи" (Програмна област 30) на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014. - ПРЕКРАТЕНА ПРОЦЕДУРА, ПОРАДИ ЛИПСА НА ОФЕРТИ

ПРЕКРАТЕНА ПРОЦЕДУРА, ПОРАДИ ЛИПСА НА ОФЕРТИ

Покана (pdf)

Техническа спецификация (doc)

Ценова оферта (doc)

Изисквания към участниците/изпълнителите (doc)

Техническо предложение (doc)

Представяне на участника (doc)

Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал.5 от ЗОП (doc)

Банкова гаранция (doc)

Проект на договор (doc)

14.04.2016

 23 май 2017 | 18:06