МВР

Дирекция "ОП"

 

25-05-2017-025-МП-20 „Изграждане и поддържане на сървърна инфраструктура за системата за средна скорост и проверка на застраховки“

25 май 2017

Решение за откриване на процедура (pdf)
Обявление за поръчка (pdf)

Обявлението е изпратено до Службата за публикации на Европейския съюз на 23.05.2017 г.

Документация за участие и приложение към нея:
Документация (doc)
Проект на договор (doc)

25.05.2017

Разяснения (pdf)

02.06.2017

 24 юни 2017 | 23:22