МВР

Дирекция "ОП"

 

15-06-2017-032-МП-21 „Доставка на 2600 комплекта зимно и лятно облекло, обувки и отличителни знаци за служители на ГДГП, участващи в СПО”, включително на обособените позиции:

15 юни 2017

1. Обособена позиция № 1 “Доставка на костюми специални зимни, цвят маслено зелен” - 2 600 броя;
2. Обособена позиция № 2 “Доставка на костюми специални летни, цвят- маслено зелен” - 2 600 броя;
3. Обособена позиция № 3 „Доставка на шапки специални зимни, цвят маслено зелен ” -2 600 броя;
4. Обособена позиция № 4 „Доставка на шапки специални летни, цвят маслено зелен ” -2 600 броя;
5. Обособена позиция № 5 „ Доставка на летни трикотажни блуза с къси ръкави, свят маслено зелен” - 2 600 броя;
6. Обособена позиция № 6 „Доставка на мушами противодъждовни, цвят маслено зелен ” - 2 600 броя;
7. Обособена позиция № 7 „Доставка на обувки специални зимни” -2 600 чифта;
8. Обособена позиция № 8 „Доставка на обувки специални летни” - 2 600 чифта;
9. Обособена позиция № 9 „ Доставка на колани текстилни” - 2 600 броя;
10. Обособена позиция № 10 „Доставка на ръкавици кожени” - 2 600 чифта;
11. Обособена позиция № 11 „Доставка на отличителни знаци”:
- артикул 1- пагони на маслено зелен фон - 2 000 чифта;
- артикул 2- наръкавен знак (емблема) на маслено зелен фон за ГДГП- 2 600 броя;

Решение за откриване на процедура (pdf)
Обявление за поръчка (pdf)

Обявлението е изпратено до Службата за публикации на Европейския съюз на 13.06.2017 г.

Документация за участие и приложение към нея:

Документация (doc)

Приложения:

Технически спецификации (rar)
Технически предложения (rar)
Ценови предложения (rar)
Проект на договори (rar)


Образци на документи:

Опис на представените документи (rar)

ЕЕДОП (doc)
Декларация за приемане на клаузите в проекта на договор (doc)
Декларация за срок на валидност (doc)

15.06.2017

Съобщение:

В RAR файла "технически предложения", Предложенията за изпълнение по обособени позиции 1, 2, 8 и 9 са във формат .pdf, поради невъзможност същите да бъдат прикачени в системата във формат .doc.

За попълването им е необходимо да бъдат конвертирани в съответния работен формат.

16.06.2017

 

 24 юни 2017 | 23:22