МВР

Дирекция "ОП"

 

Доставка на полицейски автомобили с повишена проходимост

21 фев 2017

00752-2017-0018

Решение - 06.03.2017

 

Обявление - 06.03.2017

 

Документация - 07.03.2017

 

Отговор запитване - 14.03.2017

 

Отговор на въпроси - 16.03.2017

 

Съобщение за отваряне на цени-06.04.2017

 

Доклад - 20.04.2017

 

Решение 1 - 20.04.2017

 Решение 2 - 20.04.2017

Обявление за прекратяване на обособена позиция №2

 
Прикачени документи Обявление за възложена поръчка   (pdf - 1,37MB) - 20 мар 2018 15:47
Договор   (pdf - 2,85MB) - 20 мар 2018 15:47
Приложение 1   (pdf - 617,00KB) - 20 мар 2018 15:48
Приложение 2   (pdf - 26,94MB) - 20 мар 2018 15:49
Приложение 3   (pdf - 2,19MB) - 20 мар 2018 15:50
Приложение 4   (pdf - 571,00KB) - 20 мар 2018 15:50
Допълнително споразумение   (pdf - 1,10MB) - 20 мар 2018 15:50
Приложение 1 към допълнително споразумение   (pdf - 736,00KB) - 20 мар 2018 15:51
Приложение 2 към допълнително споразумение   (pdf - 902,00KB) - 20 мар 2018 15:52
Обявление за приключване на договор на обществена поръчка   (pdf - 1,39MB) - 28 сеп 2018 16:51

 28 септември 2018 | 16:52