МВР

Дирекция "ОП"

 

МВР-ДОП-2019-024 „Демонтаж, доставка, монтаж и гаранционно обслужване на климатици за 5 дирекции в МВР“ по три обособени позиции

30 дек 2019

00752-2019-0052

Обособена позиция № 1 Демонтаж на климатици – 3 бр.;
Обособена позиция№ 2 Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на климатици – 47бр.;
Обособена позиция№ 3 - Доставка и монтаж на климатик за Център за активен мониторинг в системата на МВР (в помещенията на ДВС - 1 бр.

ВАЖНО!

Оферти се подават на следния адрес: град София, улица „Княз Борис I“ № 124

Дирекция „Управление на собствеността и социални дейности” –

Министерство на вътрешните работи

Прикачени документи Решение   (pdf - 2,65MB) - 30 дек 2019 12:36
Обявление   (pdf - 7,51MB) - 30 дек 2019 12:37
Документация с приложения   (zip - 6,68MB) - 31 дек 2019 11:13
Разяснение   (pdf - 728,00KB) - 17 яну 2020 17:14
Разяснения   (pdf - 582,00KB) - 21 яну 2020 18:03
Доклад   (pdf - 1,75MB) - 16 мар 2020 11:34
Особено мнение   (pdf - 577,00KB) - 16 мар 2020 11:36
Решение за прекратяване   (pdf - 955,00KB) - 16 мар 2020 11:40
Обявление за възложена поръчка   (pdf - 740,00KB) - 06 апр 2020 17:16

 06 април 2020 | 17:16