МВР

Дирекция "ОП"

 

МВР-ДОП-2019-023 „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на техническо оборудване, за изграждане на Център за активен мониторинг в системата на МВР. Дейности по осигуряване на консумативи и канцеларски материали по проект с наименование

30 дек 2019

„Изграждане на Център за активен мониторинг в системата на МВР“

00752-2019-0051

ВАЖНО!

Оферти се подават на следния адрес: град София, улица „Княз Борис I“ № 124

Дирекция „Управление на собствеността и социални дейности” –

Министерство на вътрешните работи

Прикачени документи Решение   (pdf - 2,94MB) - 30 дек 2019 12:28
Обявление   (pdf - 6,02MB) - 30 дек 2019 12:29
Документация с приложения   (7z - 10,38MB) - 31 дек 2019 11:23
Решение за прекратяване на процедура   (pdf - 295,00KB) - 22 яну 2020 13:43
Обявление за възложена поръчка - прекратяване   (pdf - 291,00KB) - 10 фев 2020 10:38

 10 февруари 2020 | 10:39