МВР

Дирекция "ОП"

 

МВР-ДОП-2019-022 „Реализиране на Електронни административни услуги“

30 дек 2019

00752-2019-0050
 

ВАЖНО!

Оферти се подават на следния адрес: град София, улица „Княз Борис I“ № 124

Дирекция „Управление на собствеността и социални дейности” –

Министерство на вътрешните работи

Прикачени документи Решение   (pdf - 2,88MB) - 30 дек 2019 12:23
Обявление   (pdf - 6,31MB) - 30 дек 2019 12:23
Документация с приложения   (7z - 2,99MB) - 31 дек 2019 11:24
Съобщение за отваряне на ценови предложения   (pdf - 164,00KB) - 21 фев 2020 10:39
Протокол № 1   (pdf - 371,00KB) - 05 мар 2020 14:06
Протокол № 2   (pdf - 565,00KB) - 05 мар 2020 14:06
Протокол № 3   (pdf - 396,00KB) - 05 мар 2020 14:07
Доклад   (pdf - 2,39MB) - 05 мар 2020 14:08
Решение за класиране   (pdf - 228,00KB) - 05 мар 2020 14:09
Обявление за възложена поръчка   (pdf - 298,00KB) - 15 апр 2020 15:31
Договор с приложения   (zip - 129,00MB) - 15 апр 2020 15:33
Обявление за изменение   (pdf - 187,00KB) - 02 юли 2020 11:42
Допълнително споразумение   (pdf - 217,00KB) - 02 юли 2020 11:42

 02 юли 2020 | 11:42