МВР

Дирекция "ОП"

 

МВР-ДОП-2019-021 "Доставка на консумативи за ДНК анализ"

30 дек 2019

00752-2019-0049

ВАЖНО!

Оферти се подават на следния адрес: град София, улица „Княз Борис I“ № 124

Дирекция „Управление на собствеността и социални дейности” –

Министерство на вътрешните работи

Прикачени документи Решение   (pdf - 2,67MB) - 30 дек 2019 12:15
Обявление   (pdf - 6,80MB) - 30 дек 2019 12:15
Документация с приложения   (7z - 170,00KB) - 31 дек 2019 14:14
Съобщение за отваряне на ценово предложение   (pdf - 348,00KB) - 12 фев 2020 15:06
Протокол № 1   (pdf - 935,00KB) - 16 мар 2020 14:13
Протокол № 2   (pdf - 819,00KB) - 16 мар 2020 14:16
Доклад   (pdf - 1,17MB) - 16 мар 2020 14:18
Решение за определяне на изпълнител   (pdf - 545,00KB) - 16 мар 2020 14:18
Обявление за възложена поръчка   (pdf - 710,00KB) - 14 май 2020 10:42
Договор с приложения   (zip - 7,14MB) - 14 май 2020 10:42
Обявление за приключване на договор   (pdf - 877,00KB) - 13 окт 2020 16:48

 13 октомври 2020 | 16:49