МВР

Дирекция "ОП"

 

МВР-ДОП-2019-020 „Доставка на канцеларски материали, включени в списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП”

27 дек 2019

00752-2019-0048

ВАЖНО!

Оферти се подават на следния адрес: град София, улица „Княз Борис I“ № 124

Дирекция „Управление на собствеността и социални дейности” –

Министерство на вътрешните работи

Прикачени документи Решение   (pdf - 2,52MB) - 27 дек 2019 14:53
Обявление   (pdf - 6,25MB) - 27 дек 2019 14:57
Документация с приложения   (7z - 247,00KB) - 27 дек 2019 15:01
Разяснение   (pdf - 472,00KB) - 14 яну 2020 15:42
Съобщение за отваряне на оферти   (pdf - 282,00KB) - 03 фев 2020 14:50
Съобщение за отваряне на ценово предложение   (pdf - 355,00KB) - 24 фев 2020 13:46
Протокол № 1   (pdf - 1,16MB) - 20 мар 2020 14:35
Протокол № 2   (pdf - 1,21MB) - 20 мар 2020 14:35
Протокол № 3   (pdf - 915,00KB) - 20 мар 2020 14:36
Доклад   (pdf - 1,87MB) - 20 мар 2020 14:36
Решение за определяне на изпълнител - канцеларски   (pdf - 937,00KB) - 20 мар 2020 14:37
Обявление за възложена поръчка   (pdf - 690,00KB) - 28 май 2020 11:07
Договор с приложения   (zip - 4,42MB) - 28 май 2020 11:07

 28 май 2020 | 11:07