МВР

Дирекция "ОП"

 

МВР-ДОП-2019-019 „Доставка на канцеларски материали и копирна хартия”

27 дек 2019

00752-2019-0047

ВАЖНО!

Оферти се подават на следния адрес: град София, улица „Княз Борис I“ № 124

Дирекция „Управление на собствеността и социални дейности” –

Министерство на вътрешните работи

Прикачени документи Решение   (pdf - 2,62MB) - 27 дек 2019 14:33
Обявление   (pdf - 6,05MB) - 27 дек 2019 14:34
Документация с приложения   (7z - 252,00KB) - 27 дек 2019 14:34
Разяснение   (pdf - 781,00KB) - 17 яну 2020 14:32
Съобщение за отваряне на оферти   (pdf - 294,00KB) - 03 фев 2020 14:37
Протокол № 1   (pdf - 1,22MB) - 11 фев 2020 16:55
Съобщение за отваряне на ценови предложения   (pdf - 279,00KB) - 21 фев 2020 16:30
Протокол № 2   (pdf - 996,00KB) - 16 мар 2020 14:09
Протокол № 3   (pdf - 917,00KB) - 16 мар 2020 14:10
Доклад   (pdf - 977,00KB) - 16 мар 2020 14:10
Решение за класиране   (pdf - 909,00KB) - 16 мар 2020 14:10
Обявление за възложена поръчка   (pdf - 385,00KB) - 10 юли 2020 13:01
Договор с приложения   (zip - 7,50MB) - 10 юли 2020 13:02

 10 юли 2020 | 13:02