МВР

Дирекция "ОП"

 

МВР-ДОП-2019-018 „Ремонт и разширяване на структурно кабелната система в две заседателни зали в сградата на ДПУБ - МВР“

23 дек 2019

00752-2019-0046
ВАЖНО!

Оферти се подават на следния адрес: град София, улица „Княз Борис I“ № 124

Дирекция „Управление на собствеността и социални дейности” –

Министерство на вътрешните работи

Прикачени документи Решение   (pdf - 3,67MB) - 23 дек 2019 11:57
Обявление   (pdf - 8,14MB) - 23 дек 2019 11:57
Документация с приложения   (7z - 233,00KB) - 27 дек 2019 14:19
Съобщение за отваряне на ценови предложения   (pdf - 343,00KB) - 05 фев 2020 09:27
Протокол № 1   (pdf - 924,00KB) - 21 фев 2020 09:26
Протокол № 2   (pdf - 724,00KB) - 21 фев 2020 09:26
Протокол № 3   (pdf - 677,00KB) - 21 фев 2020 09:26
Доклад   (pdf - 1,03MB) - 21 фев 2020 09:28
Решение за класиране   (pdf - 499,00KB) - 21 фев 2020 09:34
Обявление за възложена поръчка   (pdf - 780,00KB) - 19 юни 2020 10:37
Договор   (pdf - 11,50MB) - 19 юни 2020 10:37
Обявление за приключване на договор   (pdf - 586,00KB) - 21 окт 2020 15:47

 21 октомври 2020 | 15:47