МВР

Дирекция "ОП"

 

МВР-ДОП-2019-017 „Доставка на обзавеждане за нуждите на Министерство на вътрешните работи“ с три обособени позиции:

23 дек 2019

00752-2019-0045
ВАЖНО!

Оферти се подават на следния адрес: град София, улица „Княз Борис I“ № 124

Дирекция „Управление на собствеността и социални дейности” –

Министерство на вътрешните работи

Обособена позиция №1: „Доставка на обзавеждане за нуждите на ДПУБ-МВР“

Обособена позиция №2: „Доставка на обзавеждане за нуждите на МВР“

Обособена позиция №3: „Доставка и монтаж на метални шкафове и метални каси“

Прикачени документи Решение   (pdf - 3,15MB) - 23 дек 2019 11:46
Обявление   (pdf - 6,71MB) - 23 дек 2019 11:46
Документация   (zip - 1,13MB) - 27 дек 2019 13:38
Разяснения   (pdf - 848,00KB) - 21 яну 2020 17:12
Съобщение за отваряне на ценови предложения   (pdf - 340,00KB) - 24 фев 2020 15:02
Протокол № 1   (pdf - 1,35MB) - 02 апр 2020 14:26
Протокол № 2   (pdf - 1,36MB) - 02 апр 2020 14:26
Протокол № 3   (pdf - 1,25MB) - 02 апр 2020 14:30
Доклад   (pdf - 2,90MB) - 02 апр 2020 14:31
Решение за класиране   (pdf - 679,00KB) - 02 апр 2020 14:32
Обявление за възложена поръчка по обособ. поз. № 1   (pdf - 787,00KB) - 19 юни 2020 10:40
Договор по обособ. поз. № 1   (pdf - 11,13MB) - 19 юни 2020 10:40
Решение за определяне на изпълнител по обособ. поз. № 3   (pdf - 462,00KB) - 28 авг 2020 11:43
Обявление за възложена поръчка по обособ. поз. № 2   (pdf - 2,36MB) - 08 окт 2020 12:01
Договор по обособ. поз. № 2   (pdf - 8,46MB) - 08 окт 2020 12:01
Обявление за приключване на договор по обособ. поз. № 1   (pdf - 708,00KB) - 21 окт 2020 15:55

 21 октомври 2020 | 15:55