МВР

ДОККПБДП

 

Точкова система

(съгласно Наредба № Із-1959 от 27 декември 2007 г. за определяне на първоначалния максимален размер на контролните точки на водач на моторно превозно средство, условията и реда за отнемането им и списъка на нарушенията на правилата за движение по пътищата, за които се отнемат)Максимален брой точки - 39

 

Кога се отнемат точки?

 

3-12 т.- При превишаване на скоростта
3 т. - от 21 до 30 км/ч
7 т. - от 31 до 40 км/ч
10 т. - от 41 до 50 км/ч
12 т. - над 51 км/ч
13 т.- за управление на МПС, трамвай или самоходна машина с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда до 1,2 на хиляда включително (повторно)
- за повторно превишаване на скоростта на движение с над 31 км/час
12 т.- за отказ на водач, който управлява МПС, трамвай или самоходна машина, да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол или упойващи вещества или неизпълнение на предписанието за медицинско изследване на концентрацията на алкохол в кръвта
10 т.- за управление на МПС, трамвай или самоходна машина с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда до 1,2 на хиляда включително
- за използване на устройство, смущаващо действието на уредите, използвани за измерване скоростта на движение на МПС
8 т.- за неправилно преминаване през пешеходна пътека
- за неправилно преминаване покрай спирка на превозни средства за обществен превоз на пътници или покрай спиращ или спрял автобус
- за преминаване при сигнал на светофара, който не разрешава преминаването
- за неизпълние на задължението за използване на предпазен колан или за носене на каска
7 т.- за неспиране на пътен знак "Спри! Пропусни движещите се по пътя с предимство!"
6 т.- за управление на МПС без притежаване на съответното свидетелство за управление или когато то е отнето по реда на чл. 171, т. 1 ЗДвП
- за използване на мобилен телефон от водача по време на управление на превозното средство, освен при наличие на устройство, позволяващо използването на телефона без участието на ръцете му
5 т.- за неозначаване по установения начин на принудително спряло на платното за движение пътно превозно средство или невземане на мерки за своевременното отстраняване на превозното средство от платното за движение, ако от това е създадена непосредствена опасност за движението
- за управление на технически неизправно МПС, на което поради характера на неизправността е забранено движението по пътя, включително и до място за нейното отстраняване
- за неспазване на сигналите на пътните светофари, предписанието на пътните знаци, пътната маркировка и другите средства за сигнализиране, правилата за предимство, за разминаване, за изпреварване или за заобикаляне, ако от това е създадена непосредствена опасност за движението
- за неспазване на правилата за използване светлините на пътно превозно средство, за престой или за паркиране, за използване на пътното платно или за управление на технически неизправно пътно превозно средство, извън случаите по чл. 179, т. 4 ЗДвП, когато в резултат на нарушението е създадена непосредствена опасност за движението
- за нарушаване на правилата за движение по обособено платно за движение на релсово пътно превозно средство или на правилата за преминаване през железопътен прелез
4 т. - за навлизане след знак, забраняващ влизането на съответното пътно превозно средство, или за движение в забранената посока на еднопосочен път
- за неправилно изпреварване, когато не създава опасност за движението
- за неправилно престояване или паркиране в зоната на пешеходна пътека, спирка за обществен превоз на пътници или кръстовище
- за престояване или паркиране, като втори ред, в активна лента за движение до спрели моторни превозни средства по посока на движението

За виновно причиняване на пътнотранспортно произшествие допълнително се
отнемат 4 к.т.

 

Възстановяване на точки

Всеки водач веднъж годишно има право да възстанови 1/3 от първоначалния брой точки, след като премине допълнително обучение.
Водачът може да възстанови и максималния размер на точките, ако в продължение на 2 години не е правил нарушение, за което да са му отнемани точки.


Загуба на всички точки

В случай, че водачът е загубил всичките си контролни точки, той губи и правоспособността си и е длъжен да върне свидетелството за управление в съответната служба на МВР. Ако той не го върне, то ще му бъде иззето принудително.


Възстановяване на правоспособността

Водач, на когото са отнети всички контролни точки и вследствие на това е загубил правоспособността си, има право да се яви на изпит за получаване на правоспособност не по-рано от 6 месеца след датата, на която е върнал свидетелството си за управление. Изпитът не може да се проведе без водачът предварително да е се е явил на тест за психологическа годност.