МВР

ДОККПБДП

 

40-то заседание, 01.03.2013 г.

ЗАСЕДАНИЕ НА ДОККПБДП 01 МАРТ 2013 г., 14.00 ч. ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА НА МВР:

Дневен ред:

1.Обсъждане на пътнотранспортната обстановка по пътищата през 2012 г. 

Документ 1

Приложение(документ 1)

2.Обсъждане на предложение за създаване на организация за провеждане на Втората глобална седмица за безопасност по пътищата с конкретна тема „Безопасност на пешеходното движение“

Документ 1

3. Информация от заседанието на Работната група ои безопасност на движението на високо ниво при Европейската комисия относно уеднаквяването на дефиницията и отчета на нараняванията при ПТП.

Документ 1

4. Други