МВР

ДОККПБДП

 

Заседание на ДОККПБДП, проведено на 20 януари 2015 г. от 10.00 ч. в заседателната зала на МВР

Дневен ред:

1.Информация за пътнотранспортната обстановка през 2014г.

Документ 1

2.Предложение за финансиране от фонд „Безопасност на движението“на проект „ Ремонт и следгаранционна поддръжка на система за видеонаблюдение на гр. София и осигуряване на консумативи необходими за издаване на електронни фишове.“

Документ 1

3. Обсъждане на Насоки за изменение на Закона за движението по пътищата на базата на конкретната пътнотранспортна обстановка и положителните европейски и световни практики по решаване на проблемите на безопасността на движението.

Документ 1

4..Предложение за създаване на организация за извършване на междина оценка изпълнението на Националната стратегия за подобряване на безопасността на движението по пътищата 2011-2020г.

Документ 1

5.Предложение за създаване на организация за отбелязване на Третата глобална седмица за безопасност на движението на Организацията на Обединените Нации, 4-11 май 2015г., посветена на опазване на децата в движението по пътищата.

Документ 1

Документ 2

6. Приемане на план за заседанията на ДОККПБДП през 2015г.

Документ 1