МВР

ДОККПБДП

 

Заседание на ДОККПБДП, проведено на 18 септември от 10.00 ч. в заседателната зала на МВР

Дневен ред:

1.Информация за пътнотранспортната обстановка през първите осем месеца на 2014г. Характерни особености в пътнотранспортната обстановка през месеците октомври, ноември и декември ..

Документ 1

Документ 2

Документ 3

2.Международен стандарт БДС ISO 39001:2014, „Системи за управление безопасността на движението по пътищата(БДП). Изисквания и указания за използване.“

Документ 1

Документ 2

3.Предложение за подобряване на пешеходната безопасност.

Документ 1

Документ 2

Документ 3

Документ 4

Документ 5

4.Предложение за създаване на организация за отбелязване на Световния ден на възпоменание за жертвите от пътнотранспортните произшествия.

Документ 1