МВР

ДОККПБДП

 

30-то заседание

Дневен ред

1.Обсъждане на предложения за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата.

а) Текстовете, обсъдени на 13 юли и коригирани по предложения на експерти, граждани и от областните управи , приложение 1;

б) Текстове, възникнали от предложенията на гражданите и институциите, приложение 2;

в) Предложения на гражданите и областните управи ,приложение 3;

г) Предложения на междуведомствената работна група за промени, свързани с по- ефективното използване на техническите средства и системи за контрол на скоростта, приложение 4;

д) Предложение на междуведомствената работна група относно законодателни промени, свързани с противодействие на управлението на МПС от водачи под въздействието на алкохол, приложение 5.

 

2. Обсъждане на предложение за провеждане на световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортните произшествия.

 

3. Обсъждане на предложение за организиране и провеждане на Национална конференция по безопасност на движението с международно участие.

 

4. Други

 

Приложение: Справка за санкциите в други страни по света:

1. за превишена скорост

2. за шофиране под въздействие на алкохол