МВР

ДОККПБДП

 

59-то заседание, 04.12.2018 г.


Заседание на ДОККПБДП на 04.12.2018 г., от 14.00 ч. в заседателната зала на Министерството на вътрешните работи.
Дневен ред:
1. Проект на Национален координационен оперативен център за пътна безопасност;
2. Проект на Мерки за подобряване на безопасността на движението, които следва да бъдат внесени на заседание на Министерския съвет;
3. Предложение за финансиране на проекти, свързани с безопасността на движението от Фонд „Безопасност на движението“.

Материали:
1. Проект на Национален координационен оперативен център за пътна безопасност (файл);
2. Проект на Мерки за подобряване на безопасността на движението, които следва да бъдат внесени на заседание на Министерския съвет (файл);
3. Предложение за финансиране на проекти, свързани с безопасността на движението от Фонд „Безопасност на движението“ (файл).