МВР

ДОККПБДП

 

58-мо заседание, 22.11.2018 г.


Заседание на ДОККПБДП на 22.11.2018 г., от 14.00 ч. в заседателната зала на Министерството на вътрешните работи.
Дневен ред:
1. Отчет за предприетите дейности и събитията през предходния месец, свързани с безопасността за движението по пътищата (файл);
2. Представяне на актуалните въпроси, дейности и проблеми на местната власт, свързани с пътната безопасност (файл);
3. Проект на тема „Създаване на електронна система за оказване на първа помощ на пътя от лекари –доброволци“ (файл);
4. Проект „Техническа помощ за повишаване на нивото на пътната безопасност“ (файл);
5. Кампанията „Дай път на живота!“ (файл);
6. Алкохолни имобилайзери (файл);
7. Проект  на Мерки за подобряване на безопасността на движението, които следва да бъдат внесени на заседание на Министерския съвет (файл);
8. Проект на Национален координационен оперативен център за пътна безопасност (файл);
9. Предложение за финансиране на проекти свързани с безопасността на движението от Фонд „Безопасност на движението“ (файл);
10. Отчет относно обучението и изпитите на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства и проблемите в сектора (файл);
11. Отчет относно състоянието на пътищата, пътните знаци, пътната маркировка и пътната сигнализация (файл);
12. Представяне на инициативи за нормативни промени, текущи и предстоящи нормативни предложения за обсъждане (файл).

Материали:
1. Проект на тема „Създаване на електронна система за оказване на първа помощ на пътя от лекари –доброволци“ (файл);
2. Ролята на човешкия фактор в пътната безопасност (файл);
3. Кампанията „Дай път на живота!“ (файл);
4. Добри Европейски практики и указания за страните членки на ЕС по отношение на алкохолните имобилайзери (файл);
5. Мерки за намаляване жертвите от пътнотранспортните произшествия за периода до 2020 г. (файл);
6. Правила за дейността и организацията на работата на междуведомствения координационен център за пътна безопастност (файл).