МВР

ДОККПБДП

 

55-то заседание, 26.02.2018 г.

Заседание на ДОККПБДП на 26.02.2018 г., от 14.00 ч. в заседателната зала на Министерството на вътрешните работи
Дневен ред:

1. Информация за пътнотранспортната обстановка през 2017 година.                                                                       
2. Информация за планираните акции  и кампании по безопасност на движението през 2018 година от МВР, СБА и БЧК.                                                                                                  
3. Предложение за финансиране на проекти по безопасността на движението от фонд „Безопасност на движението“.                                                                        
4. Проблеми поставени на заседание на Групата на високо ниво по безопасност на движението към Европейската комисия.

Материали:
1. Анализ на ПТП 2017 г. (файл)
2.1. Кампании ПП-ГДНП (файл)
2.2. СБА мероприятия 2018 г. (файл)
2.2.1. СБА приложения (файл)
2.3. БЧК мероприятия 2018 г. (файл)
3. Проекти за финансиране (файл)