МВР

ДОККПБДП

 

52-ро заседание, 12.06.2017 г.

Заседание на ДОККПБДП на 12 юни 2017 г., от 11.00 ч., в заседателната зала на МВР

Дневен ред:
1. Информация за пътнотранспоротните произшествия и жертвите при тях от началото на годината (файл)
                                                                                       
2. Чуждестранен опит и препоръки

2.1. Декларация на Съвета на Европа по отношение безопасността на движението от Валета (файл)

2.2. Препоръки на Европейския съвет за безопасност на транспорта от семинара проведен на 30 март на тема „Подобряване на безопасността в населените места“ (файл)

2.3. Информация за интегрирания подход за ограничаване на жертвите на пътнотранспротния травматизъм „Безопасна система“Визия нула (файл)

3. Информация относно състоянието и статута на фонд „Безопасност на движението“ (файл)
                                                                                                  
4. Обсъждане предложение за финансиране на проекти свързани с безопасността на движението от фонд „Безопасност на движението“ (файл)
                                                                                          
5. Обсъждане на мерки за подобряване на безопасността на движението (файл)