МВР

ДОККПБДП

 

50-то заседание, 27.10.2016 г.

Заседание на ДОККПБДП, 27 октомври от 11.00 часа при следния дневен ред:

1. Информация за пътнотранспротните произшествия и жертвите при тях от началото на годината до 30 септември 2016г.
2. Предложение за организиране и отбелязване на Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспротните произшествия – 20 ноември 2016г.                                                                                 
3.Обсъжнане предложение за по-широко медийно отразяване на проблемите на безопасността на движението.
4.Други.

Материали:
1. Дневен ред.
2. Справка за състоянието на пътнотранспортния травматизъм през първите девет месеца на 2016 година. 
2.1 Пътно-транспортна обстановка в Република България
3. Предложение за отбелязване на Световния ден на възпоменание за жертвите от пътнотранспортните произшествия - 20 ноември 2016г.
3.1 Обръщение за Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия - 20 ноември 2016 година.
4. План за провеждане на кампании по безопасност на движението по пътищата на национално ниво през месеците октомври, ноември и декември 2016 г.

 


Заседанието ще се проведе в заседателната зала на Министерството на вътрешните работи, ул. “6-ти септември” № 29 от 11.00 ч. на 27 октомври 2016 г.