МВР

ДОККПБДП

 

49-то заседание, 07.06.2016 г.

Дневен ред на 49-то заседание:

1. Информация за пътнотранспортните произшествия през периода 2011-2015 г.

2. Информация относно пътнотранспортната обстановка от началото на годината.

3. Информация за пътнотранспортните произшествия през периода юни, юли, август и септември за 2014 г. и 2015 г.

4.1. Информация за пътнотранспортната обстановка в страните от Европейския съюз през 2015 г.

4.2. Писмо на комисаря по транспорта при Европейската комисия г-жа Виолета Булц в тази връзка.

5. Информация относно международно онлайн проучване на тема „Животът ми след катастрофата“ провеждано от Европейската федерация на жертвите на пътни катастрофи и Белгийския институт за пътна безопасност.

6. Проект на мерки за ограничаване на жертвите от пътни транспортните произшествия, през летния сезон и до края на годината.

 

 

Заседанието ще се проведе в заседателната зала на Министерството на вътрешните работи, ул. “6-ти септември” № 29 от 14.00 часа на 07 юни  2016 г.