МВР

ДОККПБДП

 

48-мо заседание, 24.03.2016 г.

Дневен ред

1. Анализ на пътнотранспортния травматизъм на територията на Република България през 2015 г.

2. Преглед изпълнението на стратегия за подобряване на безопасността на движението по пътищата през периода 2011-2020г., за първите 5 години

3. Мерки на Държавната агенция за закрила на детето за опазване на живота и здравето на децата, като участници в пътното движение

4. Финансиране на дейности и проекти, свързани с безопасността на движението по пътищата през 2016 г.

5. План за заседания на Държавно-обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата през 2016 г.

6. Чуждестранен опит

6.1. Бразилска декларация. Втора световна конференция на високо ниво по безопасност на движението: време е за резултати. Бразилия, 18-19 ноември 2015 г.

6.2. Представяне на френския модел на шофиране с придружител

6.3. Превенция на пътната безопасност в училищата - Франция

6.4. Училищно образование - България

6.5. Нова система за контрол на скоростните режими при движението по пътищата в Словакия, наказания за превишаването на скоростта от водачите на МПС организация на събирането на глобите

6.6. Пешеходна безопасност

6.6.1. Приложение

6.6.2. Приложение

6.6.3. Приложение

6.6.4. Приложение

6.6.5. Приложение