МВР

ДОККПБДП

 

47-мо заседание, 27.07.2015 г.

Заседание на ДОККПБДП, проведено на 27.07.2015 г. от 14.00 в заседателната зала на МВР

Дневен ред:

Документ 1

1. Обсъждане на информация относно пътнотранспортната обстановка по пътищата за първото шестмесечие на 2015 г.

Документ 1

2. Обсъждане на предложение за допълнения към Закона за движението по пътищата свързани с конкретната пътнотранспортна обстановка и някои положителни европейски практики.

Документ 1

Документ 2

Документ 3

Документ 4

3. Обсъждане на предложение относно фонд „Безопасност на движението“.

Документ 1

Документ 2

Документ 3

Документ 4

4. Обсъждане на предложение за прилагане на международния стандарт за пътна безопасност БДС ISO 39001:2014, „Системи за управление на безопасността на движението по пътищата (БДП). Изисквания с указания за използване“.

Документ 1
                                                                           
5. Обсъждане на предложение за провеждане на национална кампания на тема „Пази живота на децата“ в седмицата от 7 до 13 септември във връзка с началото на новата учебна година.

Документ 1

Документ 2

6. Обсъждане на предложение за отбелязване на Световния ден за възпоменание на жертвите на пътнотранспортните произшествия- 15 ноември 2015г.

Документ 1
                                                                           
7. Обсъждане на „Програма на областната комисия по безопасност на движението по пътищата на област Пазарджик за 2015г.“

Документ 1
                                                                           
8. Информация относно стратегията за пътна  безопасност „Визия нула“ на Швеция.

Документ 1