МВР

ДОККПБДП

 

Заседание на ДОККПБДП, проведено на 17 април от 10.00 ч. в заседателната зала на МВР

Дневен ред:

1.Обсъждане на информация за пътнотранспортните произшествия по пътищата на Република България през 2013г. Изводи и препоръки.

Документ 1

Документ 2

2.Обсъждане на предложение за финансиране на проекти по безопасност на движението от фонд „Безопасност на движението“.

Документ 1

Документ 2

Документ 3

3.Обсъждане на предложение за създаване на организация и извършване на оценка изпълнението на Националната стратегия за подобряване на безопасността на движението по пътищата през периода 2011-2020г., през първите три години.

Документ 1

4. Обсъждане на предложение за отбелязване на Шестия Европейски ден за пътна безопасност - 9 май 2014г.на тема „Безопасна и интелигентна инфраструктура“.

Документ 1

5.Информация за работата на ДОККПБДП през 2013г.

Документ 1

6.Презентация на стандарт БДС ISO 39001:2014, публикуван на 17.03.2014г., със заглавие на български „Системи за управление на безопасността на движението (БДП). Изисквания с указания за прилагане“.

Документ 1

7.Обсъждане на предложение на областния управител на област Бургас за разглеждане на заседание на ДОККПБДП идеен проект за изграждане на „Пешеходна пасарелка с асансьори“ над път I-9 в гр. Ахелой.

Документ 1

8.Информация за пътнотранспортната обстановка през първите три месеца на 2014г.