МВР

ДОККПБДП

 

Заседание на ДОККПБДП, проведено от 14.00 часа на 20.12.2013 г. в заседателната зала на МВР

Дневен ред:

1. Обсъждане на предложение на Работната група на високо ниво по пътната безопасност към Европейската комисия за предоставяне на информация за положителни практики по безопасност на движението в нашата страна.

Документ 1

Документ 2

2. Обсъждане на предложение на АЕБТРИ и Радиоверига Фокус до ДОККПБДП за сключване на рамков договор за съвместна работа по специализирано радио предаване по проблемите на безопасността на движението на тема „Споделена отговорност“

Документ 1

Документ 2

3. Информация относно проблемите по участъците с концентрация на тежки пътнотранспортни произшествия по път I-5 Русе-Велико Търново.

Документ 1

Документ 2

Документ 3

4. Обсъждане на проект на план за заседанията на ДОККПБД през 2014г.

Документ 1