МВР

ДОККПБДП

 

Заседание на ДОККПБДП, проведено на 24 октомври от 10.00ч. в заседателната зала на МВР

 

Дневен ред:

1. Обсъждане на информация за пътнотранспортните произшествия и жертвите при тях за осемте месеца на 2013г.

Документ 1

2. Обсъждане на предложение относно създаване на организация да бъде приет като Български държавен стандарт, Международния стандарт за управление на безопасността на движението ISO 39001:2012.

Документ 1

Документ 2

Документ 3

Документ 4

Документ 5

3. Обсъждане на предложение за провеждане на мероприятия свързани с безопасността на движението до края на 2013г.

Документ 1

Документ 2

Документ 3

Документ 4

3.1. Предложение за обявяване на последната седмица на месец октомври за „ дни на пешеходната безопасност“.

Документ 1

3.2. Предложение за създаване на организация по отбелязване на Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортните произшествия.

Документ 1

3.3. Календарен план на мероприятията по безопасност на движението за периода септември-декември 2013г.

Документ 1

4. Обсъждане на план за заседанията на ДОККПБД до края на годината.

Документ 1

5. Справка относно постъпили предложения от граждани и организации свързани с безопасността на движението.

Документ 1