МВР

ДОККПБДП

 

Заседание на ДОККПБДП 16 май 2013 г., от 14.00 часа заседателна зала на МВР

 Дневен ред:

 

1. Обсъждане на създадената организация и проведените мероприятия във връзка с Втората глобална седмица за пътна безопасност 6-12 май 2013г., обявена от Организацията на Обединените Нации, посветена на пешеходната безопасност.

Документ 1

 

2. Обсъждане на предложение на БЧК и Български лекарски съюз за разширяване на участието на лекарите специалисти в превантивната работа по безопасността на движението и повишаване на качеството на оказваната медицинска помощ на местопроизшествието.

Документ 1

 

3. Информация за пътнотранспортните произшествия през месеците юни, юли и август 2012г.

Документ 1

 

4. Други